Без рубрики

CABAR.asia 14.05.20

 Республикада дин менен тыгыз байланышта болгон көптөгөн фонддор жана кайрымдуулук уюмдары бар. (more…)

27-апрелде «Атуулдук жана динчилдик. Кыргызстандын тажрыйбасы» деген аталыш менен  онлайн-жолугушуу болуп ѳттү. Эксперттер атуулдук жана динчилдик принциптери бири-бирине каршы келип-келбегендигин, диний издѳѳлѳр мамлекеттик башкаруу системасынан канаттанбагандык жана кѳӊүл калуу менен байланыштуу болуп-болбогондугун талкуулашты. 

(more…)

CABAR.asia 22.04.20

Кыргызстанда мусулмандардын ыйык Рамазан айы ѳзгѳчѳ абал жана ѳзүн ѳзү изоляциялоо режиминде башталат. Ушул себептен улам, Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы (КМДБ) орозо кармоо эрежелерине айрым ѳзгѳртүүлѳрдү киргизди. (more…)

CABAR.asia 20.04.20

Кыргызстанда диний ишенимден улам балдарын мектепке жибербей койгон фактылар боюнча катуу күрөш жүргөнүнө карабай, мындай көрүнүштөр дагы деле катталууда. (more…)

CABAR.asia 17.04.20

2020-жылдын сентябрь айынан тартып, Кыргызстандын бардык мектептерине  «Дин маданиятынын тарыхы» аттуу жаӊы предметти киргизүү пландалып жатат. Дисциплина беш жылдан берип апробациядланып, быйылкы окуу жылында ѳлкѳ боюнча 56 мектепте эксперименталдык сабактар ѳткѳрүлүүдѳ. 

(more…)

CABAR.asia 24.03.20

Ар кандай диндердин ѳкүлдѳрү заманбап технологияларды активдүү колдонууга аракет жумшап жаткан мезгил. Коммуникация каражаттарынын ѳнүгүүсү ишенимдердин жаӊы жолдоочуларын табуу, ич ара баарлашуу, башка диндер менен ишенимдер тууралуу билүү үчүн мыкты мүмкүнчүлүктѳрдү түзүп берүүдѳ.  

(more…)

Отуз жылга жакын убакыттан бери Кыргызстандын жарандары диний жогорку билимди чет ѳлкѳлѳрдѳ – кѳбүнчѳ Араб Чыгыш ѳлкѳлѳрүндѳ алып келишет. Бирок, Бишкек бул тенденцияны ѳзгѳртүп, ушундай эле билимди республиканын аймагында алуу үчүн шарт түзүүнү пландоодо. (more…)

CABAR.asia 02.03.20

Чет өлкөдөн диний билим алган жаштар ар башка көз карашты карманганы үчүн ажырым пайда болгону айтылып келет. (more…)

CABAR.asia 17.02.20

Бир катар эксперттер менен коомдук ишмерлердин пикири боюнча, Масанчи айылындагы 10 адамдын ѳмүрүн алган жаӊжал этнос аралык мамилелерде олуттуу кѳйгѳйлѳрдүн бар экендигинен кабар берет.

(more…)

Дин темасынын айланасында маал-маалы менен келип чыккан полемика мамлекет менен конфессиялардын ортосунда ѳз ара байланыш үчүн оптималдуу моделди табууда бийлик менен жарандардын ортосундагы диалогдун олуттуу мааниге ээ экендигин дагы бир жолу ырастоодо. Ѳлкѳдѳ мамлекет жана конфессиялардын ѳз ара мамилесине байланыштуу талаш-тартыштар алты социалдык-саясий фактор менен шартталган.

(more…)

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: